SFI Stockholm

En inspirerande mötesplats

SFI-kurser i en lugn
och kreativ studiemiljö

SFI Stockholm - en bättre studiemiljö

Vill du studera SFI i Stockholm i en lugn och kreativ miljö där du som studerande alltid är i fokus? Kontakta i så fall oss först, innan du vänder dig till din hemmakommun, så hjälper vi dig!

SFI 

Många nyblivna svenskar gör det kloka valet att gå en kurs i något som kallas för SFI i Stockholm. SFI står för ”svenska för invandrare” vilket är precis vad det handlar om. Genom att kunna språket förenklar man sin vardag i Sverige när det kommer till till exempel jobb. 

Vår vision med är att engagera och inspirera individer till att både vilja och kunna agera i samhället och vara drivna samhällspåverkare. Alla utbildningar vi har präglas och kännetecknas mycket av ledarskap och kommunikation. 

Hos oss på kan du som vuxen läsa SFI i Stockholm i en varm och inspirerande miljö. Eftersom vissa inte har möjlighet att gå hos oss varje dag kan du välja mellan både heltids- och deltidskurser. Är man självständig och lättlärd finns det även de kurser som drivs på distans.

För att alla elever ska få en så bra utbildning som möjligt har vi ordnat mindre grupper så att läraren har lagom mycket tid till varje elev. I stora grupper brukar det annars vara svårt att hjälpa alla lika mycket. Hos oss får man även kostnadsfri läxhjälp och kommunikationsträning för att kunna utvecklas så bra och fort som möjligt.

Öppenhet, nyfikenhet och engagemang

Sättet vi lär ut på präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang. Vi bygger alltså utbildningar på dialoger där lärare och elever möts med ömsesidig respekt. Vi är också stolta över våra engagerade lärare och deras breda kompetens och personliga engagemang.

För oss är människors lika värde otroligt viktigt och vi jobbar mycket med värdegrund och lika rättigheter. Vi tror på ett levande demokratiskt samhälle och individernas makt över det egna livet tillsammans med en inneboende förmåga att forma sitt liv utifrån förutsättningar.

talar du svenska?

När man läser en SFI-kurs hos oss får man alltid tillgång till att anpassa sina språkkunskaper under hela inlärningsperioder eftersom man ibland kommer delta i samma aktiviteter som elever med svenska som modersmål. Genom att integrera på det sättet lär man sig lättare samband i meningar och man främjar utan tvekan sin språkutveckling.

Låter detta som något för dig? Hör i så fall av dig till oss först, innan du kontaktar hemkommunen, så lotsar vi dig genom ansökningsprocessen. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss om du har andra frågor. 

 

En kreativ studiemiljö, med engagerade lärare