SFI Stockholm

En inspirerande mötesplats

Vad är SFI?

SFI är en förkortning av Svenska för Invandrare – en utbildning för nyblivna svenskar som är på väg ut i samhället. Utbildningen riktar sig till vuxna som behöver lära sig läsa, skriva och tala svenska.

Genom att läsa SFI och lära dig svenska blir vardagen och inte minst yrkeslivet betydligt enklare. Mer information på olika språk finns här.

Våra kurser för SFI i Stockholm är inte som andra kurser inom detta område. Hos oss får du studera i en avslappnad och kreativ miljö där du själv är i fokus.

Våra engagerade och kompetenta lärare får mer tid att ägna åt dig eftersom studerandegrupperna är mindre än vanligt.

kvinna med barn

Varför är det viktigt kunna svenska?

Språket är en av de absolut viktigaste nycklarna för att komma in i det svenska samhället på ett bra sätt. En mängd undersökningar – såvål svenska som internationella - har genom åren pekat på just språkets roll för integrationen. Många hävdar till och med att det är den enskilt viktigaste faktorn.   

Ingen kan begära att någon som kommit till Sverige i vuxen ålder ska låta som en infödd svensk, den mänskliga hjärnans språkinlärning fungerar helt enkelt inte så (de tre första åren i livet är de absolut viktigaste). Men kan man bara tala, och naturligtvis läsa och skriva, språket på en acceptabel nivå kommer man ha stora fördelar av det, på många plan i sitt liv.

Här kommer vi att gå igenom några områden där språkkunskaperna har en avgörande betydelse.

Arbetslivet

Alla arbeten kräver naturligtvis inte att man talar perfekt svenska, men det är alltid en stor fördel att behärska språket. Till att börja med när man söker ett jobb – och detta oavsett om det sker via Arbetsförmedlingen eller på annat vis. Att skriva en bra jobbansökan är en svår konst – det finns många fällor att falla i -  och har man inte full koll på det språkliga blir det förstås än svårare att få till det perfekt.

Många arbetsgivare är dessvärre snabba med att sortera bort ansökningar där språket inte är korrekt, så det finns inget stort utrymme för språkiga misstag (givetvis är inte alla stenhårda på den fronten, utan många bedömer ansökan i sin helhet). Dessutom gäller det att hitta rätt balans och tonläge i sin ansökan och det är förstås ingen lätt uppgift för en person som inte har svenska som modersmål.

Språket är minst lika viktigt när man väl fått ett arbete – detta för att man ska komma in i gemenskapen på arbetsplatsen (man vill inte missa snacket i fikarummet) och även för att man ska förbättra sina chanser till avancemang i karriären. Ju högre post man siktar på, ju högre blir kraven, sådan är den bistra sanningen på de allra flesta företag.

I serviceyrken och andra arbeten där man har mycket kontakter med kunderna – muntligen eller skriftligen, eller både och – är språkfärdigheterna extra viktiga.

Kontakter med myndigheter

Sverige är känt för att vara ett relativt byråkratiskt land, och det finns förstås både för- och nackdelar med det. Det mesta är välorganiserat och man kan för det mesta räkna med att bli rättvist behandlad, men dessvärre kan kontakterna med de svenska myndigheterna vara besvärliga.

Den så kallade ”myndighetssvenskan” är en skräck även för många infödda svenskar – det kan vara många blanketter att fylla i och språket är ofta avancerat och krångligt. Har man dålig koll på svenskan kan det vara väldigt svårt att veta hur man ska agera i myndighetskontakterna.

Som nyanländ i Sverige får man räkna med att det blir en del kontakter med myndigheter, så ju snabbare man lär sig tala svenska desto bättre. Blir det fel i kommunikationen med myndigheterna finns risken att det aktuella ärendet drar ut på tiden, och sådant är alltid ett stort irritationsmoment. Men sådana misstag kan alltså undvikas i hög grad om man så snabbt som möjligt lär sig språket ordentligt.

Sociala kontakter och samhällsorientering

Språket är givetvis mycket viktigt även när det handlar om sociala kontakter. Visserligen talar de flesta svenskar relativt bra engelska, och en hel del även tyska, franska, spanska eller något annat språk, men svenskan är trots allt det viktigaste. Dessutom är det ju många nyanlända som inte talar engelska, och då blir svenskan extra avgörande.

Så ska man komma in i den svenska gemenskapen på allvar och skaffa sig nya vänner och ett givande fritidsliv är språket nyckeln. Dessutom är det viktigt för att hänga med i samhällsutvecklingen och påverka sin vardag på det sättet. Nyhetsprogrammen är på svenska och vill man vara med och påverka utvecklingen i, till exempel, sitt bostadsområde är språket avgörande.

Allt detta låter kanske överväldigande, men det är därför vi har våra kurser i svenka för invandrare. Hör av dig till oss idag! 

 

Lär dig svenska i en kreativ och lugn studiemiljö