SFI Stockholm

En inspirerande mötesplats

Språk och integration

Det absolut viktigaste för en snabb integration i ett samhälle handlar om att så fort som möjligt lära sig språket då detta i sin tur leder till snabbare sysselsättning i form av arbete eller vidare studier. För unga människor är språket lättare att komma i kontakt med och där har vi skola, hobbys och eventuella idrotter att tacka för mycket. Även saker som datorer, tv-program och videofilmer spelar in i varför unga människor har lättare att lära sig ett språk och detta oavsett om det handlar om svenska eller något annat språk.

För äldre människor som kommer till ett nytt land blir detta svårare – man kommer inte i kontakt med människor på samma naturliga sätt och här finns en stor risk att man isolerar sig eller knyter sig till en en klick av människor som härstammar från samma land. En stor fara som ökar klyftorna och inte gör denna intregation lika smidig och här måste man alltså se upp. Hur man i det svenska samhället löser detta och även får äldre människor att komma över denna språkliga barriär kan ske på olika sätt och ett av dessa är att man tillgodoser språkutbildningar. Det vill säga – man anordnar utbildningar i svenska som en naturlig del av utvecklingen för nyankomna äldre, på samma sätt som man sätter barn i skola.

Idrotten spelar stor roll

Här gäller det dock att få varje individ att känna att utbildningen matchar deras egna behov och att den verkligen individanpassas – annars finns en uppenbar risk att allt sker förgäves. Det är nämligen inte speciellt lätt att undervisa äldre människor utan att de känner sig dumma och om de gör det – ja, då blir allting väldigt kontraproduktivt och man ser att en det föreligger en uppenbar risk för att de isolerar sig ännu mer. Bor man här i exempelvis Stockholm så kan en SFI-kurs vara skillnaden mellan en lyckad integration och en som inte alls blir lyckad.

Man måste alltså hitta – och ge – dessa den nyckeln som det svenska språket är och inte bara för deras egen skull utan för samhället i stort. En SFI-utbildning eller att få dessa vuxna att närma sig idrotten som exempelvis tränare för ett fotbollslag kan vara en väg att gå. Just idrott kan här spela en väldigt stor roll – större än vad man tror – och detta har visat sig i form av samspel, förståelse för andra kulturer och en svenska som naturligt vävs in i takt med att modet ökar.

Man måste våga tala svenska för att lära sig det och om man jobbar inom idrotten så kommer man också i kontakt med andra vuxna – svenska sådana likväl som vuxna i samma situation – och lär sig således det svenska språket snabbare. Idrott, olika utbildningar och kontakt med andra är det som kan göra en stor skillnad. Isolering är här inget alternativ och detta är något som vi måste agera för att få bort så fort som möjligt.

 

Vill du läsa SFI hos oss? Kontakta oss nu!